Značka inspekčního orgánu IBCS s.r.o.

Inspekční orgán provádějící inspekce a zkoušky těsnosti IBC kontejnerů

č. 4060 akreditovaný ČIA, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

Proč inspekce a zkoušky těsnosti IBC kontejnerů?

Pro splnění požadavků ADR pro přepravu nebezpečných věcí se musí inspekci a zkoušce těsnosti podrobit každý IBC kontejner:

- v intervalech ne delších než 2,5 roku.

- který se podrobil opravě - ...

Více ...

Tato problematika je velice obsáhlá, níže uvedené odpovědi jsou výňatkem z platných předpisů, bližší informace žádejte po svých bezpečnostních poradcích v oblasti ADR.

Otázky a odpovědi se týkají IBC kontejnerů, jimiž se zabývá kapitola ADR 6.5.4

 

Proč je nutné mít na IBC kontejneru provedenou inspekci a zkoušku těsnosti?

  • Dle Zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. § 22 musí odesílatel nebezpečných věcí použít k balení pouze schválené a předepsané obaly. Dle Dohody ADR musí být na každém kovovém IBC, IBC z tuhého plastu a kompozitním IBC kontejneru provedena inspekce a zkouška těsnosti před prvním použitím (provádí výrobce) a dále v intervalech ne více než 2,5 roku, resp. 5 let pro kontrolu shodnosti s konstrukčním typem. 

Jak často musím na svém IBC kontejneru nechat provést inspekci a zkoušku těsnosti

  • Viz. předchozí odstavec
  • Vždy, když je IBC opraven - výměna vnitřní plastové nádoby kompozitního IBC kontejneru se považuje za opravu!

Kdo z ČR smí provádět inspekce a zkoušky těsnosti příslušných IBC kontejnerů?

  • Zkoušky těsnosti a inspekce IBC kontejnerů v souladu s dohodou ADR smí provádět pouze právnická osoba se sídlem na území ČR nebo fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území ČR, která je pověřena Ministerstvem dopravy ČR k výkonu činností související s prováděním ADR. Tato právnická nebo fyzická osoba musí splňovat technické podmínky a odbornou způsobilost k výkonu požadovaných činností. K jejímu prokázání musí být akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Mám provozuschopný IBC kontejner?

  • Provozuschopný kompozitní IBC kontejner z pohledu dohody ADR musí být v první řadě označen UN kódem, kterým musí být označeny všechny obaly pro přepravu nebezpečných věcí. UN kód IBC kontejneru mj. obsahuje i informaci o datu výroby - např. v UN kódu 31HA1/Y/0501/D/Müller/1683/10800/1200 je uveden datum výroby květen 2001 (/0501/). IBC datumem výroby starším než 2,5 roku a který není označen provedením inspekce a zkoušky těsnosti oprávněnou osobou, nesmí být v souladu s ADR používán pro přepravu nebezpečných látek silniční dopravou.

 

Rychlý kontakt

IBCS s.r.o.
Provozovna Pardubice
Přerovská 546
email: info(zavináč)ibcs.cz
tel: 776 019 576

Více ...

Dokumenty IO

Osvědčení o akreditaci č. 248 / 2018 a příloha

Osvedceni o akreditaci IBCS thumb

Priloha k osvedceni 248 2018 thumb

 

Pověření Ministerstva dopravy ČR - seznam příslušných orgánů

Mám provozuschopný IBC kontejner?

UN Ibc kontejneruProvozuschopný kompozitní IBC kontejner z pohledu dohody ADR musí být v první řadě označen UN kódem, kterým musí být označeny všechny obaly pro přepravu nebezpečných věcí. UN kód IBC kontejneru mj. obsahuje i informaci o datu výroby.

Více...

Kdo z ČR smí provádět inspekce a zkoušky těsnosti?

Akreditační značkaZkoušky těsnosti a inspekce IBC kontejnerů z pohledu dohody ADR smí provádět pouze právnická osoba se sídlem na území ČR nebo fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území ČR, která je pověřena Ministerstvem dopravy ČR k výkonu činností související s prováděním ADR. Tato právnická nebo fyzická osoba musí splňovat technické podmínky a odbornou způsobilost k výkonu požadovaných činností. K jejímu prokázání musí být akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Go to top