Inspekční orgán IBCS s.r.o. provádí inspekční činnost IBC kontejnerů spojenou se zkouškou těsnosti požadující dohoda ADR, viz. článek 6.5.4 a 6.5.6.7.

Inspekční orgán IBCS je akreditovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 a byl pověřen Ministerstvem dopravy ČR pro provádění předmětné činnosti.