Značka inspekčního orgánu IBCS s.r.o.

Inspekční orgán provádějící inspekce a zkoušky těsnosti IBC kontejnerů

č. 4060 akreditovaný ČIA, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

Proč inspekce a zkoušky těsnosti IBC kontejnerů?

Pro splnění požadavků ADR pro přepravu nebezpečných věcí se musí inspekci a zkoušce těsnosti podrobit každý IBC kontejner:

- v intervalech ne delších než 2,5 roku.

- který se podrobil opravě - ...

Více ...

Rychlý kontakt

IBCS s.r.o.
Provozovna Pardubice
Přerovská 546
email: info(zavináč)ibcs.cz
tel: 776 019 576

Více ...

Dokumenty IO

Osvědčení o akreditaci č. 248 / 2018 a příloha

Osvedceni o akreditaci IBCS thumb

Priloha k osvedceni 248 2018 thumb

 

Pověření Ministerstva dopravy ČR - seznam příslušných orgánů

Mám provozuschopný IBC kontejner?

UN Ibc kontejneruProvozuschopný kompozitní IBC kontejner z pohledu dohody ADR musí být v první řadě označen UN kódem, kterým musí být označeny všechny obaly pro přepravu nebezpečných věcí. UN kód IBC kontejneru mj. obsahuje i informaci o datu výroby.

Více...

Kdo z ČR smí provádět inspekce a zkoušky těsnosti?

Akreditační značkaZkoušky těsnosti a inspekce IBC kontejnerů z pohledu dohody ADR smí provádět pouze právnická osoba se sídlem na území ČR nebo fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území ČR, která je pověřena Ministerstvem dopravy ČR k výkonu činností související s prováděním ADR. Tato právnická nebo fyzická osoba musí splňovat technické podmínky a odbornou způsobilost k výkonu požadovaných činností. K jejímu prokázání musí být akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Go to top