Inspekce IBC kontejnerů

Logo IBCS.s.r.o.

poskytujeme inspekce IBC kontejneru se zkouškou těsnosti v nejvyšší kvalitě a exkluzivně

podle mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí ADR, IMDG Code, RID i ADN

Proč inspekce a zkouška těsnosti IBC kontejneru?

V souladu se zákonem o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. ČÁST III - Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě (§ 22 - § 23), který stanovuje, že odesílatel (osoba předávající nebezpečné věci k přepravě) musí použít k balení/přepravě nebezpečných věcí pouze schválené a předepsané obaly. Proto pro splnění požadavků tohoto zákona a současně i podmínky upravující dohody ADR pro přepravu nebezpečných věcí se musí inspekci a zkoušce těsnosti podrobit každý IBC kontejner v souladu s články v kapitole 6.5 ADR a v článcích 6.5.4 a 6.5.6.7 :

• v intervalech ne delších než 2,5 roku od data výroby (periodická inspekce) viz. článek 6.5.4.4.1 b)

• nebo na IBC, který se podrobil opravě dle definice v ADR v kapitole 1.2.1 například po výměně vnitřní nádoby (inspekce po opravě) viz. článek 6.5.4.5 a to nejdéle před jeho prvním použití k přepravě.

Tip pro Vás: Požadujte od svých dodavatelů IBC kontejnerů, které jsou po opravě (REKO), aby Vám dodávali IBC po inspekci se zkouškou těsnosti.

 

Námi zkontrolované IBC mohou do celého světa!

Naše společnost je akreditována Českým institutem pro akreditaci o.p.s. a inspekční činnost realizujeme na základě pověření Ministerstva dopravy ČR k provádění inspekcí a zkoušek těsnosti IBC kontejnerů nejen pro silniční přepravu (ADR), ale i pro námořní přepravu (IMDG Code), vlakovou přepravu (RID) i přepravu po vnitrozemských vodních cestách (ADN) a i tím se odlišujeme od naší konkurence.

Službu poskytujeme v nejvyšší kvalitě na trhu, zkoušku těsnosti provádíme v ochranném kovovém rámu, který chrání vnější konstrukci IBC před materiálovou deformací vlivem působení tlaku. Kontejner se díky tomu vrací zákazníkovi ve stavu před inspekcí a jsou tak zachovány jeho všechny funkcionality jako například stohovatelnost a vnější rozměry. Díky tomu nemusí naši zákazníci řešit následné opravy IBC, nebo výměny částí kostrukce IBC a tím výzmaně navyšovat náklady na provoz těchto obalů. Při realizaci inspekce a zkoušky těsnosti IBC kontrolujeme vždy shodu konstrukčního typu, proto máte po inspekci vždy jistotu, že používáte správný obal, který je definován v UN kódu obalu.

Zavolejte si

+420 776 019 576

Napište nám 

info(zavináč)ibcs.cz